VATTENFILTER

VATTENFILTER

Genom vårt samarbete med Filtrena kan vi erbjuda provtagning av ditt brunnsvatten.

I första hand brukar man göra en kemisk och fysikalisk analys för att se om vattnet innehåller för höga halter av bland annat järn eller mangan och för att se om vattnet är aggressivt.

Har vattnet exempelvis för mycket järninnehåll kan detta ge missfärgningar på porslin och vattnet kan se gulaktigt eller rött ut. Har man ett aggressivt vatten angriper detta kopparrör vilket kan ge gröna missfärgningar och till slut orsaka vattenläckage.

Bor man i ett område där det finns mycket radon i berget eller är orolig för att vattnet innehåller tungmetaller som arsenik, uran eller bly går det även att kontrollera detta.

Filtrena har ett stort utbud av vattenfilter för att du ska kunna få ett rent och friskt vatten oavsett om det gäller ditt dricksvatten eller vattnet i ditt värmesystem.

ROT-ARBETE

Passa på att utnyttja ROT-avdraget! Skattereduktion för husarbeten medges med 30% av arbetskostnaden för husarbete men högst 50 000 kr per person och år. För att Du ska få skattereduktion för ROT-arbete krävs att du äger bostaden (småhus, bostadsrätt, ägarlägenhet) där ROT-arbetet utförs.

Kontakt

Tjänster